Menu
Cymraeg
Contact

I filoedd di-bafiliwn

yn eu tai mae’r dathliad hwn

yn angor. Mae wir angen

‘Steddfod T i godi gwên.

I hunan-ffilmwyr annwyl

Mistar Urdd mae stôr o hwyl!

Gorau arf yw ‘steddfod sgrîns

heb wair na ffair na fferins.

Gŵyl di-gae, a gwlad y gân

yn rhith-uno wrth hunan

ynysu. Cawn rannu’r hwyl

o brofi’r seibr-brifwyl!

 

Os yw’r alaw mewn cawell,

moria’r gân rhwng muriau’r gell.

Ar wahân ac eto’n rhydd,

down i’n gŵyl gyda’n gilydd.

Mae mwy o werth i chwerthin

cant o blant mewn dyddiau blin.

Mae angen grym eu hangerdd.

Gall llwyfan a chân a cherdd

roi hyder i ni gredu

y daw oes pob cyfnod du

i ben, ac felly ‘leni

yn ein tai cawn ‘Steddfod T.

 

Gruffudd Owen

 

Back to Bardd Plant Cymru Poems