Menu
Cymraeg
Contact

Mae blwyddyn wedi hedfan, a’n harwyr nawr yn hŷn,

Mae’n amser i ni ddathlu bod yn Gymry balch bob un!

 

Ar ôl eu creu gan ddewin, gosodwyd iddynt swydd-

Cael plant i sgwrsio yn Gymraeg, dim problem, meddant, rhwydd!

 

Ein harwyr, diolch am eich chwerthin,

A diolch am eich gwaith.

Cawn ddathlu gyda’n gilydd yn Gymraeg,

Gyda’n gilydd yn Gymraeg.

 

Bu’r ddau yn hynod brysur, yn teithio hyd y lle,

i holl ysgolion Cymru, rhai’r gogledd a rhai’r de.

 

Gyda’u pŵer hud arbennig – cael pawb i siarad iaith:

Cymraeg yw hud a lledrith gwych ein harwyr ar eu taith!

 

Ar iard yr ysgol, ar y bws, neu yn y parc,

mae pawb yn sgwrsio yn Gymraeg fel Seren fach a Sbarc!

 

 

Casia Wiliam

 

 

Nôl i Cerddi Comisiwn Bardd Plant Cymru

Back to Bardd Plant Cymru Poems