Menu
Cymraeg
Contact

Mae’r nodau pêr fel cawod pinnau sydd

yn tincial ddisgyn drwy ei bysedd hi;

a’i halaw fel yr haul ar derfyn dydd

yn llosgi am ryw ennyd ar y lli.

 

Wnaeth fyrfyfyrio ‘Enlli’ agor drws;

‘Gwenllian’ a’i meddiannodd, a’i rhyddhau;

‘Carn Ingli’ gyda’r un brawddegu tlws –

pob un â dyfnder hŷn, ond angerdd iau.

 

Ac rhyfedd mai yn hwyrddydd oes y daeth

athrylith hon fel gwawr i lwyfan byd;

a hithau’n llacio staes traddodiad caeth,

tra’n rhannu’i dysg â’i chywion yr un pryd.

 

Mae gwlith y bore’n swyn ei thelyn hi –

a Llio bellach yw ein ‘Nansi’ ni.

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru | National Poet of Wales

(This is a poem by National Poet of Wales, Ifor ap Glyn; it was written to congratulate Llio Rhydderch, a talented harpist, on receiving an Honorary Fellowship from Bangor University, 19 July 2018. This poem is currently only available in Welsh.)

Back to Ifor ap Glyn: National Poet of Wales 2016 – 2022