Menu
Cymraeg
Contact

(15.4.19)

 

Dangosodd ffordd i’n henwlad weld ei hun,
a’n herio fod y newydd er ein budd;
a’i sgwennu yntau’n gymaint rhan o’r llun
wnaeth helpu troi ein gwyll Cymreig yn ddydd.
Ac wrth nofela ym mha bynnag iaith,
wrth sgriptio cerdd, neu wrth fydryddu’r sgrîn,
yr un cwestiynu miniog gawn o’i waith,
yr un fu’r angerdd mewn sefyllfa flin.

Nid ‘byw yn llipa rhwng dwy iaith’ wnaeth hwn
ond pontio’n llachar; croesi’r ffin o hyd
o fewn ein gwlad, wrth greu ei fydoedd crwn,
yn her i’r ddeulais ganu ar y cyd.
Mae’i waith yn fodd i ni ‘ddi- ffinio’ n gwlad-
‘ysgyrion o oleuni’ a rhyddhâd.

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru | National Poet of Wales

(This poem was written by Ifor ap Glyn to commemorate Emyr Humphreys’ centenary on 15 April 2019. This poem is currently only available in Welsh.)

Back to Ifor ap Glyn: National Poet of Wales 2016 – 2022