Menu
Cymraeg
Contact

‘Slawer dydd pan oeddwn ddiniweidwas

yn sglaffio’r melynder a’i hyfrydflas,

ni wyddwn fod y byd yn bananas.

 minnau ar ganol cnoiad llawn pwrpas

tra’n pîlo’r croen agorwyd fy llygaid gwyrddlas

i weld fod ein byd yn hollol bananas.

‘Slawer dydd fe ffermiai Foncho* ag urddas

ond bellach bob bore mae’r wawr yn ddiflas

a bwa trist nid gwên sydd yn siâp ei fananas.

Gwêl Foncho bob lleidr wedi’i wisgo fel heddwas

ac yntau yw’r mwnci sy’n dawnsio’n y syrcas,

ond gŵyr mai gweddill y byd sy’n bananas.

Gwêl Foncho ddyfodol sy’n aur ei felynflas

a’i erw fach deg yn wên o deyrnas

heb i ninnau fynd yn bananas.

 

Aneirin Karadog

Back to Bardd Plant Cymru Poems