Menu
Cymraeg
Contact

This poem was composed with Year 6 ouoils from Ysgol Hamadryad, Cardiff Bay for a special event help at the Senedd on 6 July 2023.

 

Gerddi Grange,

gwlyptiroedd, 

dociau 

a straeon

yw nodau’n halawon.

 

Yn fan hyn

plannwn hadau

Cymuned!

Yn flasau ar fodiau,

yn wefr o amrywiaeth

pob dydd 

i’w mwynhau!

 

Cawn ddyfrio’r tir

a gofal,

hwyl,

parch a phosibilad!

 

Mae’r byd yn ymestyn o’n blaenau,

ond yn fan hyn 

mae’n cartref.

Back to Bardd Plant Cymru Poems