Menu
Cymraeg
Contact

This poem was composed with secondary pupils from schools accross Central South Wales, in partnership with the Central South Consortium, as a part of their Siarter Iaith activities. 

The below posters have been beautifully created by artist Efa Blosse-Mason.

 

O fewn y dyddiau du

cawn gip ar y goleuni,

gollyngwng ein harfau

er mwyn sicrhau heddwch.

 

Planwn goed o’r newydd,

Lle bydd canghennau olewydd

Yn ymestyn

I’n cysgodi

A’n cadw’n ddiogel,

Bydd gwreiddiau rhain

yn fodd

I’n cryfhau.

 

Dyma awr y datgan

Bod yna well cân

I’w chanu

Na sŵn yr anrhefn

A’r aflonyddu.

 

Agorwn ein calonnau

I dawelwch y goleuni –

Agorwn ein breichiau

I’ch croesawu

I Gymru.

 

Back to Bardd Plant Cymru Poems