Menu
Cymraeg
Contact

Bro Prydferthwch was created as part of a Siarter Iaith project in partnership with GwE, the North Wales regional school improvement service. The poem was composed with Year 7 pupils at Ysgol Alun, Mold, in April 2022. Bardd Plant Cymru workshops were held at the school, and following these workshops the song was recorded with the musician and producer Sion Trefor. 

BarddPlantCymru · Bro Prydferthwch

Dyma’r tiroedd

a greodd

ffos a nant,

dyma’r bryniau

roddodd

i’n telynnau dant

a cherddi ein

hynafiaid

sy’n cydio’n

nwfn y pridd

a’i nodau per

sy’n saff o’ch swyno

chithau

cyn bo hir.

 

Dyma’r tiroedd

a luniodd

saib a chân,

dyma’r angerdd

sy’n cynnau

nefol dân

a cherddi ein

hynafiaid

sy’n cydio’n

nwfn y pridd,

a’i nodau per

sy’n saff o’ch swyno

chithau

cyn bo hir.

 

Dyma Fro Prydferthwch.

Back to Bardd Plant Cymru Poems