Menu
Cymraeg
Contact

Ar lôn unig gyda’r wawr

fe gyrchaf fi drwy’r broydd

dan sŵn unig, sŵn unig iawn

cân olwynion yn cnoi lonydd.

 

Ni ddaeth y wawr gyda mi

yr holl ffordd, mae’n fore llwyd,

a main yw’r iaith a glywaf

i gyfeiliant gwichian y glwyd.

 

Ond enfys sy’n fy nisgwyl,

o wên i wên daw’r geiriau’n fyw;

â’u brwshys â beirdd i baentio

geiriau’n lluniau o bob lliw.

 

Nid yw’r lôn yn unig nawr

mae hi’n canu ar ei hyd,

ym mhobman mae gen i gwmni

holl gerddi’r plant i gyd.

 

 

Aneirin Karadog

 

Back to Bardd Plant Cymru Poems