Menu
Cymraeg
Contact

These poems were written with Year 6 pupils at Ysgol Gynradd Gymraeg Aberystwyth for Barddas’ Gŵyl Gerallt 2022. The Gŵyl Gerallt festival was held at the Arts Centre on Saturday 15 October, and the below poster, designed by artist Efa Blosse-Mason, was displayed at the event.

 

Anifeiliaid anwes, yn gathod a chŵn,

Rhai yn fychan, rhai yn fwy,

Waw! Daw ein harwyr ym mhob siap a lliw,

Rhaid i ninnau gamu i’r her o fod yn arwyr i’n gilydd!

 

Dosbarth Blwyddyn 6 (W), Ysgol Gymraeg Aberystwyth

 

Arbennig yw’r gallu i danio’r galon,

Rhoi mewn hapusrwydd a chyfleon,

Wrth ddysgu a charu ac ysbrydoli,

Rhannu’r cariad tuag at Gymru!

 

Dosbarth Blwyddyn 6 (E), Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Back to Bardd Plant Cymru Poems