Menu
Cymraeg
Contact
2019 Poems:

#1 Y Dechreuad

#2 Wy’n Rhy Hen i Hyn

#3 Ai’r ref o’dd ar fai…?

#4 Colli Trydar 

#5 Beirdd 24 Awr

#6 Peints ar y Maes

#7 Triban o Ddiolch i Eurig

#8 Dy Galon Ofalus 

#9 Y Tomato

#10 Dyfrlliwiau

#11 Y Bardd a’i Bastwn

#12 Em Brawd Now Bach Glo

#13 Y Garreg yn Pwdi

#14 Steil Cymru

#15 Ganthrig y Wrach

#16 Parcio

#17 Marwnad Dylan Jenkins

#18 Mawl i Redwyr Hanner Caerdydd

#19 Mamiaith

#20 Y Drefn Naturiol

#21 Môr o jin

#22 I Tudur Dylan Jones

#23 Cyfres o Haikus am Gwpan y Byd

#24 Ffermwyr Ifanc

#25 Matteo yn y Goedwig

#26 O’r Dyfnderoedd

#27 Enoc Arthur yn syllu ar Gymru drwy sbienddrych hud

#28 Llyfrgelloedd

#29 Y Goeden Arian

#30 Glas-fyfyrwyr

#31 Gan nad oes ‘i’ yn Walrys 

#32 Dal y Machlud

#33 Jason Donavan a’r Tân yn ei Bants

#34 Dail yr Hydref

#35 Ewyllys

#36 Canmlwyddiant Prifysgol Abertawe

#37 Tic Toc

#38 Byddwch Barod am Frexit

#39 Dwi o’r Un Pentre â Josh Adams

#40 Cariad at fy Mro

#41 Cerdd Alaw

#42 ‘Wales would never vote to leave UK’

#43 Paentio Tatws Melys 

#44 Trên Dychymyg

#45 Mentra Gwen

#46 Geiriau Diflanedig

#47 Rhedynen yn datblygu o’i gwlwm

#48 Cerdd Saith Gair

#49 Werth y Byd

#50 Adar

#51 Ffynnon Ddofn

#52 Hiwmor Iach Barddas

#53 Murlun

#54 Clymau Celtaidd

#55 Coffi

#56 Waliau Sychion

#57 Boris

#58 Super Mario

#59 Terry’s Chocolate Orange

#60 Gyfyrddin

#61 Greta

#62 Noson 4 a 6

#63 Meddyliau Dau y Bore

#64 Trump

#65 Siarsio Batri

#66 Marwnad Frances

#67 O Singleton i SA1

#68 Tri o’r gloch y bore

#69 Cwpled am 3.50 y.b.

#70 Yr Oriau Mân

#71 Mawl i Ferthyr

#72 Heneiddio Dros Nos

#73 The Wire

#74 Myfyrdod Pump y Bore

#75 Ja-bear!

#76 Brownies Anti Siân

#77 Seidr Llydaweg

#78 I Nain Daf Wyn

#79 Idris

#80 Tri Pheth

#81 Siarsio Batri II

#82 Arddel

#83 Twitter yn deffro

#84 Chwyrnu

#85 Antur y Tebot

#86 Stori fawr y stori fer

#87 Alan Patridge

#88 Blynyddoedd Bowie

#89 Heno

#90 Titws Taf

#91 Meddwl am adre’

#92 Teyrnged

#93 Sain Ffagan

#94 Gair o Gyngor

#95 Gwagio’r tŷ

#96 Cerdd i Godi Calon

#97 Cân o Fawl i Miriam

#98 Cerdd o Fawl i Alun Wyn Jones

#99 Drws Rhif 10 Stryd Downing

#100 Y Gerdd Olaf

Back to Our Projects