Menu
Cymraeg
Contact
2017 Poems:

#1 Cymorth

#2 Rhododendrom

#3 Gair o Gysur

#4 Myfyrdodau Hanner Dydd

#5 I Gwen Lasarus

#6 Senghennydd

#7 Smwddio

#8 Ymson Hen Delynor

#9 Podlediad Clera

#10 I Bolycs Cymraeg

#11 Y Ffidil

#12 Darllen

#13 Cwestiwn

#14 Aros

#15 Holiaduron

#16 Darlun

#17 I Rhys “The Cat”

#18 Hydref

#19 Cerdded Rhaff

#20 Catalunya

#21 Eiliad

#22 Mêts

#23 Dora Gwawr

#24 Fy Chwaer yn 40

#25 Blondin’s

#26 Pacio

#27 Heno

#28 Iolo Morganwg

#29 Tŷ Newydd

#30 I ferched Corporation 

#31 G&T

#32 Hanner Marathon

#33 Baled Harri Richards

#34 Y Wawr yn Torri

#35 Rhys

#36 Dwed dy hanes

#37 Cywydd Croeso

#38 Y bat ping-pong

#39 Erwan

#40 Bwrw’r Sul yn Abersoch…?

#41 Wythnos y Glas

#42 Dyfed Arthur

#43 Em Brawd Now Bach Glo

#44 Stori Drist

#45 Y Drymiwr Tawel

#46 Mam a Dad

#47 Llythyr Serch

#48 “Are you a capper?”

#49 Cytun?

#50 Blodau Gorffennaf

#51 Trystan a’i Esyllt ym Maes B

#52 Insomniac

#53 Porthdinllaen

#54 Ben y Bochdew

#55 Miss Evans

#56 I’r Gerddorfa Ukelele

#57 Eiliad

#58 Y Bwci Bo

#59 Talwrn y Cynhaeaf

#60 Ystafell Frances

#61 Cyngor

#62 Adeiladwyd ar Dlodi

#63 Oxfam yn 75

#64 Y Dylluan

#65 Dyma’r pwynt

#66 Tŷ Tawe

#67 Polish

#68 Bluebirds

#69 Sass

#70 Diwrnod Cyntaf

#71 Peiriant Golchi

#72 Daeargryn

#73 Yn ddiolch i’r Coors Light

#74 06:00

#75 Menter Iaith

#76 Glandwr, Bethesda

#77 Ieuenctid

#78 Gŵyl Inc

#79 Annwyl James

#80 Y golled yn Nolgellau

#81 Dolwyddelan

#82 Torriad Gwawr

#83 Cau Siop Lyfrau

#84 Cynulliad Cymru

#85 Bore yn Nhŷ Newydd

#86 Hwyl fawr, Hugh Heffner

#87 Post Cyntaf

#88 PTSD

#89 Annibyniaeth

#90 Taith Nabod Bro

#91 Sais Cymraeg

#92 Hydref, eto

#93 Galar a fi

#94 Elen

#95 Wariars

#96 Eisteddfod Caerdydd 2018

#97 Dymchwel Cei Trefor

#98 Rhyddid

#99 Fflagio

#100 Diwedd Shifft

Back to Our Projects