Menu
Cymraeg
Contact
2016 Poems:

#1 Gwahoddiad

#2 Diwrnod Barddoniaeth

#3 I Harri Jac Lewis

#4 Gofal

#5 Ambiwlans Awyr

#6 Ysgol Hamadryad

#7 Yr Afon Gref

#8 Heliwr Pokemon

#9 Yr Awr Gymraeg

#10 Hedd nid Cledd

#11 Dan y Sêr

#12 04:28 yn Nhŷ yr Ardd

#13 I Cara yn ddeunaw mlwydd oed

#14 Cegin Nici

#15 Ein Swyddfa Blygeiniol

#16 Tîm Rygbi Merched Cymry Caerdydd

#17 Dysgu Anni i Gynganeddu

#18 Melin Llynnon

#19 I Phillip George

#20 Mukti

#21 Ysgol Gyfun Gwent Is Goed

#22 i Ann yn 50 oed

#23 Tu ôl i’r storom…

#24 Belle a Beauty and the Beast

#25 Sam Tân

#26 Capel Minny Street

#27 Y Gerdd (nad yw) am Star Wars

#28 Lle Ma Tada?

#29 Rhydychen

#30 I Dafydd a Mari Alaw sy’n symud mewn i dŷ newydd efo’i gilydd

#31 Ar dy feic

#32 Anni’n cynganeddu

#33 I annog fy merch i gael cawod

#34 Cynhaeaf Coch y Lluarth

#35 Merch y Mynydd a Bachgen y Môr

#36 Llun Sion Blake

#37 P Y D E W (Plyg)

#38 Breuddwydio

#39 I Emma Jenkins

#40 OrielOdl

#41 Nid yw’r graig yn malio dim

#42 Heno, S4C

#43 Gwawrio

#44 Dwylo Bodlon fy Nhad

#45 Cerdd am Yemen ar gais Casia Wiliam

#46 Drysbynciau Gwynllyw

#47 Sara Esyllt a Gruffydd Rhys

#48 Ynys Ikaria

#49 Ym mabolgampau fy merch

#50 Prifardd yn dod at ei goed

#51 Dyma gerdd i’r torrwr gwallt

#52 Côr Tonic

#53 John Glyn, Arweinydd Seindorf yr Oakeley

#54 I 10 o Ferched yng Nghaerdydd

#55 Pen-blwydd hapus Lleu Arthur

#56 Tylwythen mewn deilen deg

#57 Hen Feic Peniffardding

#58 Deilen ar fy siwmper

#59 Deuawd â Deryn

#60

#61 Y Prifeirdd Twm a Nei

#62 Ta-ta Bandana

#63 Sgwrs Rhwng Siôn a Sioni

#64 Ar Clare Road

#65 Y ferch ar y lôn yn Asos

#66 Yr Awen

#67 Fy mhentre i

#68 Y Gerdd at Bob Achlysur

#69 Dechreuad

#70 Cerddi Erchyll

#71 Joe Allen yw fy mugail

#72 I Elan Parry yn 18 oed

#73 Canu am gariad

#74 I Dafydd a Jean Owen yn dathlu pen-blwydd eu priodas yn 60

#75 Fy ngwely i

#76 I Ysgol Undydd Gymraeg Derby

#77 Merched yr Ail Flwyddyn

#78 Ysgol Llanilar yn 40

#79 ABC Natur

#80 Lleuad yn Felyn

#81 Rhygnu ‘mlaen

#82 Plentyn yn Torri Gwallt ei Hun

#83 I Bethan Gwanas ar ei hymddeoliad

#84 Crwyd-gerdd

#85 I Nico Macsen

#86 Dau Funud i Ddeg

#87 Cân Serch Fer o’r Gegin

#88 Wya fesul saith

#89 Dwy Flonden a Thelyn

#90 Priodas Arian Aled ac Ann

#91 Addasu

#92

#93 Barcud

#94 Yn Nhwyni Cynffig

#95 Shelffi

#96 Pen-blwydd Priodas Cynta’

#97 Brodyr

#98 “We will make breakfast a success…”

#99 Cofio

#99 a hanner

#100 Suo-gân

Back to Our Projects