Menu
Cymraeg
Contact
2014 Poems:
#1 Y gerdd gyntaf
#2 Lidl
#3 I fabi Sara ac Iestyn
#4 Zulu (Aros i’r her gychwyn)
#5 Dadbacio
#6 Ysgrifau yr Hanner Bardd
#7 I Wyn Thomas, Pont-siân
# 8 Dim Cerdd
#9 Y Ddawns Hir
#10 Cofis rhyngwladol
#11 I Adran y Gymraeg Ysgol Brynhyfryd
#12 Molawd i’r cynhyrchwyr llaeth gan y cynhyrchwyr cerddi
#13 Molawd i’r Pengwin (Ar gais Dewi Huw Owen)
#14 Gweld Iwerddon (?) o Uwchmynydd
#15 Y Barmaid Barfog
#16 Galwad i weddi
#17 Cymdogion gwael
#18 I Gwennan
#19 Gydag ymddiheuriadau wrth Cynan
#20 Ymson Guto
# 21 Darpar ŵr
#22 Cae Pawb
#23 Diwrnod y Gêm.
#24 Cymry uniaith ola’ Llŷn.
# 25 Balaclafa
#26 I Lon a Gwyn
#27 Banana Musa
#28 Yn Arbennig i Dylan Jones
#29 Pen-blwydd hapus Elisa Mair!
#30 Botaneg
#31 Penblwydd Hapus Pobol y Cwm yn 40!
#32 Mesur Cynganeddol newydd sbon sbancan! (Rhywun ffonio Alan Llwyd!!)
#33 Y Diwrnod ar ôl i Rhys fynd i Sŵ Gaer ar drip ysgol
#34 Cwch gwenyn
#35 I Eirlys a Mansel Phillips, ar eu priodas ruddem
#36 Mae ‘na arth wedi dwyn fy mhyjamas : Cerdd i blant
# 37 Gwingo
#38 Banc Llandysul
#39 Eiliad
#40 Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Caerffili
#41 Elin Fflur
#42 Mam a’i phlentyn
#43 Gig Yr Ods yn Clwb
#44 Heno, Heno, hen blant bach…
#45 Ficer/ Peraroglus (Arbrawf)
#46 Y ddau air nesa’ o’r pair…. Carnifal/ Llychlyd
#47 Cae Gwair
#48 Capel Minny Street
#49 I Mrs Elin Williams ar ei hymddeoliad
#50 Glas-fyfyriwr
#51 Limrig dros ginio
#52 Raleigh Banana
#53 Tŵr/ Lliwgar (un bach neis)
#54 Blwch post/Anfoddog
#55 Yr olaf o’r arbrawf: Chwilan/ Gymreig.
#56 Tresi Elin (nid Elin Fflur y tro hwn)
#57 Ymbarels ar y Carrer Ferran
#58 Ar ôl y streic
#59 Molawd i’r ffrwchnedd
#60 Haiku Cwsg
#61 Priodas
# 62 Ymddiheuro i Ando
#63 Y Ddyled gan Llwyd Owen
#64 Teacher Cymraeg Fi
#65 Er cof am David Robinson
#66 Gwesteion…
#67 Wonga
#68 3, 2, 1…
#69 Bertsos Gwlad y Basg (Cantorion Penillion)
#70 Dysgu Cymraeg
#71 Hanner marathon – cyngor
#72 Trwy Dwll y Clo
#73 Ystafell newid
#74 Siani
#75 Tŷ Newydd
#76 Y Deiet
#77 Bwyta’n hwyr y nos
# 78 I’r Parot
#79 Petrichor
#80 Manon Rogers
#81 Taith Ddigidol Lleol i Mi
#82 Caws i Gaerffili
#83 IE, 45%
#84 Elin Awel
# 85 I Lora a Garry
#86 Gaiman, Patagonia
# 87 Fflur
#88 Y Siop Gongol
#89 Gorsaf heddlu Treganna
#90 Irac (Sgript i’r rhyfel)
#91 Tic toc…
#92 Catrin
#93 Aros distaw
#94 Sais o Lŷn
# 95 Yfory Ddaw…
#96 Gruff fel yr haul
#97 Wedi’r unfed awr ar ddeg…
# 98 Ysgol Ffarmers
#99 I bawb a geisiodd, ond na chafodd gerdd.
#100 Nos da
Back to Our Projects