Menu
Cymraeg
Contact

 

Ynys Fadog
Jerry Hunter
(Y Lolfa)

“Dyma artist yn dewis cynfas fawr a’i llenwi gyda themâu bywyd – cariad, rhyfel, heddwch, ffydd – ynghyd â chast prysur o gymeriadau byw. Afon o stori sy’n llifo fel bywyd ei hun.” – Jon Gower

Dyma nofel epig sy’n adrodd stori fawr y Cymry a fentrodd i America, gan rychwantu holl hanes y gymuned honno, o 1818 hyd at 1937. Ceir hanes rhyfeddol yr Unol Daleithiau yn gefnlen i’r cyfan, yn cynnwys sefydlu gwladfeydd newydd, cyflafan y rhyfel cartref a dirwasgiad y 1930au. Ond daw’r cyfan yn fyw trwy fywyd Sara Jones a’i theulu a’u hymgais am fywyd gwell. Un o’r nofelau mwyaf uchelgeisiol a dadlennol i’w cyhoeddi yn y Gymraeg.

Mae JERRY HUNTER yn awdur profiadol. Mae ei nofelau wedi enill Llyfr y Flwyddyn a’r Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol (2010) yn y gorffennol. Ac yntau’n enedigol o Cincinnati, Ohio, UDA, mae’n Athro yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor. Mae’n byw gyda’i deulu ym Mhen-y-groes, Dyffryn Nantlle.

 

Llyfr Glas Nebo
Manon Steffan Ros
(Y Lolfa)

“Gafaelodd y nofel hon ynof o’r frawddeg gyntaf” – Manon Rhys

Dyma stori ryfeddol Siôn, a orfodwyd i dyfu’n ddyn yn sydyn iawn, ei fam Rowenna, a’i chwaer fach, Dwynwen. Mae’r hanes hynod wedi’i gofnodi mewn llyfr nodiadau glas wrth geisio goroesi ar ôl Y Terfyn – yr hunllef a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt. Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018

Mae MANON STEFFAN ROS yn awdur, dramodydd ac awdur gêmau llawn amser. Mae wedi ysgrifennu dros ugain o lyfrau, ac wedi ennill Gwobr Tir nan-Og tairgwaith (Trwy’r Tonnau yn 2010; Prism yn 2012 a Pluen yn 2017). Mae’n dod o Riwlas, Dyffryn Ogwen, yn wreiddiol ond mae bellach yn byw yn Nhywyn.

 

Esgyrn
Heiddwen Tomos
(Y Lolfa)

“Cloben o nofel sy’n rhoi I ni’r alaethus o drist a’r doniol iawn” – Meinir Pierce Jones

Nofel gignoeth gan Heiddwen Tomos sy’n sôn am berthynas tad-cu gyd a’i ddau ŵyr. Mae’r cymeriadau, a’u perthynas â’i gilydd, yn annwyl, yn gredadwy ac yn gofiadwy. Mae themâu cyfoes a thraddodiadol yma, megis perthyn a threftadaeth, mewnfudwyr a chariad, ac mae’r ddeialog a’r naratif yn llifo a hiwmor yn frith drwyddi.

Mae Twm a Berwyn yn mynd i fyw ar fferm eu tad-cu a phan mae’r Sais o gymydog newydd yn creu tensiwn, mae bygythiadau’n berwi.

Dyma nofel sy’n portreadu cariad diamod a phroblemau teuluol mewn iaith fyrlymus, gyda hen hanes yn dal i effeithio ar fywydau’r cymeriadau.

Mae HEIDDWEN TOMOS yn athrawes Ddrama yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul. Enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 a daeth y nofel hon yn agos iawn at ennill Gwobr Goffa Daniel Owen 2018.

Back to Wales Book of the Year