Menu
Cymraeg
Contact

Please see translation below

 

i’r strydoedd cymen hyn, daeth rhesi bechgyn
yn cadw’u patrwm megis cynt,
wrth groesi tir neb.

 

Mae canrif wedi ail-lasu’r tir
a chwythwyd mewn eiliadau gwaed…
rhidyllu’i ymysgaroedd… ffrwydro’i gnawd.
Bu’n gysgod i’r bechgyn rhag y storom ddur
a’r drysau tyweirch yn cau’n dawel ar eu hôl.

 

Daethant o strydoedd cyfyng cyffelyb.
lle bu corn y gad yn corlannu cyfeillion
ar gyfer y fenter fawr,
cyn i’r tai wincio’u bleinds
o un i un.

 

Heno, mae’r cerrig yn wyn fel esgyrn
a heulwen yr hwyr
yn naddu’r enwau’n berffaith,
yn bwrw cysgodion hir.

 

Ddaw neb i darfu ar ango’r cymdogion,
dim ond ambell ddieithryn,
o’r dyfodol nas cawsant,
yn craffu’n ddi-ddeall ar Braille yr enwau,
am fod y drysau i gyd ar glo.

 

 

Terraces

To these streets of neatness came rows on rows of lads,

keeping in ranks just as they did

when crossing no mans land

 

A hundred years have re-greened this ground,

that was blown up in moments of blood…

its entrails collandered…  its surface unfleshed.

For these boys it was shelter from the storm of flying steel

and the turf doors shut quietly behind them.

 

They came from similiarly narrow streets

where pals were penned together

by the great adventure’s call,

till their homes winked their blinds

one by one.

 

Their graves are bone white

in this evening’s sunshine;

It chisels the names in perfect relief,

casts long shadows

 

No-one disturbs the neighbours’ oblivion.

just the occasional stranger

from a future they were denied,

who squints unknowing at the Braille of their names;

their doors, as always, all locked tight..

 

(trans. by Ifor ap Glyn)

Back to Ifor ap Glyn – Commissioned Poems