Menu
Cymraeg
Contact

This poem was written by Ifor ap Glyn as we look forward to the UEFA Euro 2016 tournament, with Wales’ football team competing. This poem is currently only available in Welsh.

 

Gweledigaethau Euro 2016

 

Ryw brynhawngwaith o Fehefin

a’r haf yn euro’r disgwyl hir,

cymerais fy hynt tua Ffrainc.

 

Ac mi a welais ryfeddodau;

yn gyntaf, wal goch,

a honno’n cyd-symud ac yn canu.

 

A’r wal a droes yn rhyferthwy

a gododd o ystlysoedd y stadiwm

a golchi’n fôr gorfoleddus o goch

drwy’r strydoedd, o Lens i Toulouse.

 

Ac mi a glywais arwyr y bêl gron

yn hawlio’u hiaith yn ôl, fesul ‘diolch’,

a chrys-wneuthurwyr a bragwyr

o ben draw’r byd,

yn ei harddel hefyd yn eu sgîl.

 

Ac wele, nôl yng Ngwalia,

roedd y ffenestri’n dreigio,

a’r trefi cochion yn taranu;

a’n hyder newydd fel enfys wedi’r glaw.

 

A dyma fy mhobl, y vampire nation

(a arferai syllu i’r drych a gweld dim)

yn camu o’r cysgodion

ac yn canfod eu hunain,

megis am y tro cyntaf.

 

Boed felly i’r rhyfeddodau hyn barhau

a chawn agor llwybrau newydd

wrth i’r hen rai fygwth cau –

a dyna fasa’n euro’r cyfan…

 

Ifor ap Glyn
National Poet of Wales

Back to Ifor ap Glyn Commissioned Poems