Menu
Cymraeg
Contact

Ryw brynhawngwaith o Fehefin

a’r haf yn euro’r disgwyl hir,

cymerais fy hynt tua Ffrainc.

 

Ac mi a welais ryfeddodau;

yn gyntaf, wal goch,

a honno’n cyd-symud ac yn canu.

 

A’r wal a droes yn rhyferthwy

a gododd o ystlysoedd y stadiwm

a golchi’n fôr gorfoleddus o goch

drwy’r strydoedd, o Lens i Toulouse.

 

Ac mi a glywais arwyr y bêl gron

yn hawlio’u hiaith yn ôl, fesul ‘diolch’,

a chrys-wneuthurwyr a bragwyr

o ben draw’r byd,

yn ei harddel hefyd yn eu sgîl.

 

Ac wele, nôl yng Ngwalia,

roedd y ffenestri’n dreigio,

a’r trefi cochion yn taranu;

a’n hyder newydd fel enfys wedi’r glaw.

 

A dyma fy mhobl, y vampire nation

(a arferai syllu i’r drych a gweld dim)

yn camu o’r cysgodion

ac yn canfod eu hunain,

megis am y tro cyntaf.

 

Boed felly i’r rhyfeddodau hyn barhau

a chawn agor llwybrau newydd

wrth i’r hen rai fygwth cau –

a dyna fasa’n euro’r cyfan…

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru | National Poet of Wales

(This poem was written to look forward to the UEFA Euro 2016 tournament, with Wales’ football team competing. This poem is currently only available in Welsh.)

Back to Ifor ap Glyn Commissioned Poems