Rhestr Awduron Cymru

GOWER, JON

71b Romilly Road, Treganna, Caerdydd, CF5 1FL
Email: jongower@rocketmail.com

Jon GowerDaw Jon Gower o Lanelli’n wreiddiol ac mae’n ysgrifennwr, darlledwr a chynhyrchydd radio gyda chwmni Boomerang yng Nghaerdydd. Yn ddiweddar, cynhyrchodd raglenni dogfen am fywyd yr actor o Holllywood, Robert Mitchum, a ’The Summer of Love’ am San Francisco yn 1967. Yn gyn-ohebydd celf a chyfryngau i BBC Cymru, mae Jon wedi ysgrifennu sawl llyfr, wedi golygu pedair cyfrol ac wedi ysgrifennu un drama lwyfan a dwy ddrama radio. 

Enilliodd Jon Gower wobr Llyfr y Flwyddyn 2012 gyda'i nofel Y Storïwr (Gomer, 2011).

Detholiad o Gyhoeddiadau:
Dala'r Llanw (Gomer, 2009)
Y Storïwr (Gomer, 2011)

Adolygiadau o Dala'r Llanw:

'Fel llyfr taith gan rywun ar sbîd, cawn ein cymryd ar ras trwy bentwr o storïau, ffantasïau, ffeithiau hanesyddol a disgrifiadau daearyddol a phensaernïol o'r tair dinas'.
Aled Islwyn 

'Hwn oedd y gwaith a roddodd y wefr fwyaf i mi. Yn y gyfrol hon y mae ffresni a beiddgarwch dychymyg anhygoel.'
Aled Jones-Williams

'Rwy'n hoff iawn o hiwmor yr awdur…Does dim amheuaeth nad dyma awdur mwyaf dychmygus y gystadleuaeth.'
Catrin Beard 


Dala'r Llanw (Gomer, 2009)
Buenos Aires, Oakland a Chaerdydd: Tair dinas sy'n llawn dop 'da storïau (mae ambell un yn wir, ond sdim ots am hynny…). O dipyn i beth, drwy'r bwrlwm, cawn ein tywys ar daith ryfedd ar draws y byd, i fydoedd dieithr, cyfarwydd a chyffrous.

Cliciwch ar y clawr i brynu copi.

 

 

Y Storïwr (Gomer, 2011)

Hanes bachgendod cefn gwlad yw asgwrn cefn y nofel hon. Gwydion McGideon yw'r arwr dan sylw, storïwr heb ei ail o orllewin Cymru, a byd ei ddychymyg yn fwy na'r byd mae'n byw ynddo. Wrth iddo ddyfeisio storïau, cawn ddarllen ei stori hynod yntau hefyd wrth iddo fyw drwy nofel ei fywyd ei hun. Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2012.

Cliciwch ar y clawr i brynu copi.

Chwilio (10)

A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z