Rhestr Awduron Cymru

FFRANCON, GWENNO

Gwenno Ffrancon

Y mae Gwenno Ffrancon, brodor o Flaen–plwyf ger Aberystwyth, yn Uwch-ddarlithydd Astudiaethau’r Sgrîn yn Adran Cyfathrebu a’r Cyfryngau, Prifysgol Abertawe. Ar ôl cwblhau graddau is-raddedig ac uwch-raddedig mewn Cymraeg ac Astudiaethau Ffilm ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, penodwyd Dr Ffrancon yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor. Ymunodd â Phrifysgol Abertawe ym Medi 2005 lle mae’n gydlynydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg yr adran. Y mae’n gyd-sylfaenydd y prosiect Cyfrwng; prosiect sy’n cynnwys cyfnodolyn, cynhadledd flynyddol a gwefan ac mae’n gyd-olygydd y cyfnodolyn. Nod y prosiect yw darparu llwyfan ar gyfer trafod y cyfryngau yng Nghymru.

Ymhlith ei phrif ddiddordebau ymchwil y mae delweddu Cymru, Yr Alban ac Iwerddon ar ffilm, y cyfryngau yng Nghymru, a hanes animeiddio Prydain ac America. Y mae ar hyn o bryd yn cyd-olygu cyfrol deyrnged i’r newyddiadurwr John Roberts Williams ac yn paratoi cofiant i’r actores Rachel Thomas o’r Alltwen.

Detholiad o gyhoeddiadau:
Cyfaredd y Cysgodion: Delweddu Cymru a’i Phobl ar Ffilm 1935–1951 (Gwasg Prifysgol Cymru, 2003)
Cyd-olygydd y cyfnodolyn Cyfrwng: Media Wales Journal–Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru (Gwasg Prifysgol Cymru, 2004-)
Llais Cenedl - Cyfrol Deyrnged John Roberts Williams (cyd ol. efo Nan Elis, Gwasg Gwynedd, 2008)


                                                                                                                                                         
Cyfaredd y Cysgodion (Gwasg Prifysgol Cymru, 2003)
Astudiaeth gymdeithasol a diwylliannol drylwyr a hynod ddarllenadwy o ddylanwad y sinema ar fywyd pobl Cymru rhwng 1935 a 1951, ac ar y modd y delweddwyd Cymru a'i phobl gan wneuthurwyr ffilm. Cafodd y gyfrol ei chynnwys ar Restr Llyfr y Flwyddyn 2005.


 Chwilio (10)

A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z