Mae Gŵyl Cybi yn ŵyl fach o farddoniaeth, adrodd straeon, canu a chelf sy’n cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 21ain yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi. Dyma’r ŵyl gyntaf ac maent yn grŵp bach o awduron sy’n gweithio ar gyllideb fach (iawn) gyda llawer o frwdfrydedd.

Amserau a threfn i’w gadarnhau:

11am       –        RS a Chaergybi –  cyflwyniad gan Will Stewart
12.30pm  –       Terynged i R S Thomas (Perfformiad Cybi Poets + Fiona & Gorwel                                                  Owen)
1.pm        –        Martin Daws
1.20 pm   –       Band TBC
1.45pm    –       Glyn F Edwards
2.15pm    –       Canlyniad cystadleuaeth celf
2.30pm    –       Straight Jacket Legends 
3pm         –        Cystadleuaeth meic agored

Mwy o wybodaeth ar eu gwefan: Gŵyl Cybi