Tŷ Newydd

Tŷ Newydd

 Llun/Photo: Richard Outram

“Yn ysbrydoliaeth ac yn sbardun. Melys moes mwy!” - Lis
“I’r dim.” – Gwilym 
  

Croeso i Dŷ Newydd 2014. Dyma dŷ mawr hardd sy’n sefyll yn erbyn cynfas werdd  mynyddoedd Eryri a golygfeydd godidog Penrhyn Llŷn, ond dyma hefyd fan cychwyn i sawl stori.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn credu fod llenyddiaeth yn perthyn i bawb ac y gellid ei ganfod ym mhobman. Dyna pam fod rhywbeth i bob un ohonoch yn y rhaglen eleni – yn ddarllenwyr, awduron, beirdd ac anturiaethwyr. Mae rhaglen fywiog newydd sbon wedi ei chreu yn llawn cyrsiau a digwyddiadau. Bydd hefyd gyfle i chi archwilio drwy ddilyn hynt y daith farddoniaeth, a mynd ar eich teithiau creadigol eich hun, o’r Lolfa Lên yn y tŷ i’r gerddi a’r llwybrau tu allan.

Mae gennym gyrsiau ar sgriptio i’r teledu, radio a’r llwyfan, cyrsiau ar greu gemau, blogio, ysgrifennu am fwyd a natur. Bydd cyrsiau ar ddatblygu cerddi sinematig, i gyfansoddwyr caneuon, ac i feirdd haiku. Os ydych yn ymhyfyfrydu yn y gair ysgrifenedig neu’r gair llafar, rhyddiaith neu farddoniaeth – mae rhywbeth yn y rhaglen i chi.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau ein cynigion ar gyfer 2014 – brysiwch draw i Dŷ Newydd, mae’r drws ar agor.

Lleucu Siencyn
Prif Weithredwr: Llenyddiaeth Cymru