Tŷ Newydd

Tŷ Newydd 2015

 Llun/Photo: Richard Outram

"Mae Tŷ Newydd yn annwyl iawn i mi; tŷ o farddoniaeth, cwmnïaeth dda, chwerthin a myfyrdod. Tŷ sy’n fy nenu yn ôl dro ar ôl tro.” – Carol Ann Duffy, Bardd Llawryfog.

 

Croeso

Ym mis Ebrill 1990, agorodd Tŷ Newydd ei ddrysau i’r cwrs barddoniaeth cyntaf un, lle’r oeddwn i a’r bardd Robert Minhinnick yn tiwtora. Roeddem ni wrthi’n gorffen twtio’r tŷ, yn gosod blodau a chanhwyllau ar y bwrdd derw mawr yn yr ystafell fwyta, wrth i’r beirdd cyntaf gyrraedd. Yr wythnos honno, gwelsom feirdd a barddoniaeth yn blodeuo yn ystafelloedd cysurus Tŷ Newydd, lle’r oedd y ffenestri mawr yn edrych allan dros y borfa daclus at y môr, a mynyddoedd glas Eryri dros ddŵr Bae Ceredigion.

Roedd yn freuddwyd gennyf erioed i agor noddfa i eiriau, rhywle a fyddai’n perthyn i awduron, boed nhw yn brofiadol neu beidio. Tŷ lle byddai pobl yn ymgynnull dan gyfarwyddyd dau awdur profiadol, i gydweithio a bwyta ynghyd, ac i ymuno yn y ddefod syml o droi meddyliau yn eiriau.

Yr wythnos honno, a phob wythnos wedi hynny, fe lwyddom i greu rhywbeth hudolus. Bu pobl yn darllen, gwrando ac ysgrifennu ar y cyd ac yn mwynhau rhannu bwyd da, cwmnïaeth, sgwrs, a chwerthin mewn tŷ hanesyddol, ein cartref am bum niwrnod. Bob wythnos, mae teulu o awduron yn cael ei greu, ac yn aml cyfeillgarwch oes. Mae wedi newid bywydau pobl, yr ifanc a’r hen. Dewch i Dŷ Newydd. Dewch i brofi rhywbeth hudolus.

- Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru